CV

 

Statautorisert revisor, siviløkonom/ MBA fra Norges Handelshøyskole. Er i tillegg autorisert regnskapsfører.

 

Tidligere arbeidserfaring:  

– Skudal Revisjon & Rådgivning AS – egen praksis fra 2008

– revisormedarbeider i Revisorgruppen Bergen AS og Noraudit ANS – 7 år

– regnskapsfører og daglig leder – Bergen Regnskap AS – 1 år

– Timeforeleser innen skatt og regnskap v/ BI Bergen og HIB – 2 år

– fagansvarlig ved eiendomsforvalterstudiet ved Rembra – 3 år

 

Årlig etterutdanning innen revisors fagområder på 105 timer innen skatt, avgift, regnskap og etikk siste 3 år som ledd i pliktig etterutdanning for revisorer og regnskapsførere.

Skudal Revisjon & Rådgivning AS er underlagt kontroll og tilsyn fra Finanstilsynet, Den norske Revisorforening og Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. I tillegg har vi ekstern oppdragskontroll fra samarbeidspartnere hvor fokus er effektivitetsforbedringer og lovkrav.