Bakgrunn

 

Utdannelse: 

Statautorisert revisor, siviløkonom/ MBA, Norges Handelshøyskole.

Praksis:  

– Skudal Revisjon & Rådgivning AS,  2008-

– revisormedarbeider i Revisorgruppen Bergen AS og Noraudit ANS,  7 år

– regnskapsfører og daglig leder – Bergen Regnskap AS, 1 år

– Timeforeleser innen skatt og regnskap v/ BI Bergen og HIB, 2 år

– fagansvarlig ved eiendomsforvalterstudiet ved Rembra, 3 år

Autorisasjoner

Statsautorisert revisor

Autorisert regnskapsfører

Årlig etterutdanning

Årlig etterutdanning innen revisors- og regnskapsførers fagområder innen skatt, avgift, regnskap, bokføring, selskapsrett og etikk.

Tilsyn

Skudal Revisjon & Rådgivning AS er underlagt kontroll og tilsyn fra Finanstilsynet og Den norske Revisorforening.